Masterplan High Tech Campus

De High Tech Campus is een technologisch kenniscentrum van internationale allure. Dit centrum weerspiegelt de toekomstvisie van Philips, waarin onderzoek en ontwikkeling van 'high tech' kennis op het gebied van silicon, systems en software optimaal kan worden gestimuleerd door deze te concentreren in een innovatieve werkomgeving. De Campus, berekend op een groei tot 7000 arbeidsplaatsen is gesitueerd op een terrein rondom het Natuurkundig Laboratorium in de stad Eindhoven. Hier komen werk, creativiteit, ontspanning, sport en ontmoeting samen met als doel mensen te inspireren en te brengen tot topprestaties.

Na een voorselectie is in 1997 aan Inbo/JHK samenwerkende architecten v.o.f. opdracht verstrekt om een masterplan voor de Campus te ontwikkelen. Inbo/JHK heeft Juurlink en Geluk bij het project betrokken voor het landschap en het stedebouwkundig plan.

Het stedenbouwkundige ontwerp van het Masterplan High Tech Campus is gebaseerd op het geldende bestemmingsplan. Ook is gekozen voor een zorgvuldige aansluiting op de bijzondere landschappelijke eigenschappen van de omgeving. Dit heeft geleid tot een plan met vijf karakteristieke deelgebieden.
- Centraal ligt een waterplas met op de noordoever het gebouw the Strip, het hart van de Campus met daarin opgenomen alle gemeenschappelijke voorzieningen.
- Ten noorden hiervan bevindt zich het transparante berkenbos rondom het bestaande Natuurkundig Laboratorium en nieuwbouw voor softwarematige bedrijfsonderdelen.
- Geheel ten noorden ligt een beeklandschap, de ecologisch waardevolle Dommelvallei.
- Aan de westzijde wordt het bestaande bos ingericht als sportbos met sportfaciliteiten en kinderopvang.
- In het heide-zeggelandschap ten zuiden van de plas komen hardware-matige bedrijfsonderdelen, van de snelweg visueel gescheiden door een viertal parkeergarages.
De auto wordt beperkt toegelaten. Parkeervoorzieningen worden geconcentreerd in gebouwde 'land art marks' en vormen een eenheid met het omringende landschap.

Het Masterplan voorziet in een bouwverkaveling wat recht doet aan het karakter van het omringende landschap. Zo staan in het noordelijk gelegen berkenbos carré vormige gebouwen in een ruimteomsluitende structuur. In het heidezeggelandschap is de ruimtewerking transparant door afwisseling van lineaire gebouwen en open landschapsstroken. De gebouwen zijn gerealiseerd op een maatvoeringsconcept van 14,40x14,40m, veelal vier lagen hoog.

De beeldkwaliteit schrijft een architectuur voor met een humane, technische en duurzame expressie. Gebouwen ogen rustig, zodat het landschap het beeld blijft bepalen. De grens tussen binnen en buiten vervaagt. De werkplekken zijn transparant, laagdrempelig en informeel gehuisvest.

Naast ca. 160.000 m² nieuwbouw is ook ca. 70.000 m² bestaande bebouwing grondig gerenoveerd.

Adres: High Tech Campus, Eindhoven Opdrachtgever: Philips Electronis Nederland Bruto vloeroppervlakte: ca. 910.000 m²

Masterplan ontwerp Inbo/JHK samenwerkende architecten vof Stedenbouwkundig ontwerp: Juurlink [+] Geluk Awards: Building Business Golden Green Award, Het beste Bedrijventerrein van Nederland 2007