Science Campus

De nieuwbouw voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) van de Universiteit Leiden vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Universiteit Leiden en de faculteit in het bijzonder. Voortbordurend op de huisvestingsvisie van de Faculteit hebben JHK Architecten en Inbo een plan ontwikkeld waarbij de huidige verzameling introverte instituten wordt verweven tot één moderne, communicatieve en open faculteit, waar de uitwisseling van kennis tussen de verschillende onderzoeksrichtingen, maar ook tussen onderwijs en onderzoek optimaal gefaciliteerd wordt.

De totale nieuwbouw wordt in drie fases uitgevoerd en zal uiteindelijk ca. 100.000 m² bedragen. De eerste reeds gerealiseerde fase omvat 46.300 m² en is in februari 2016 opgeleverd. Het ontwerp voor fase 2A bedraagt ca. 30.500 m², is inmiddels aanbesteed en zal eind 2023 worden opgeleverd. Na de realisatie van fase 2A beschikt de faculteit over een nieuwe hoofdentree gelegen aan het nieuwe Campusplein, naar ontwerp van West 8.

Het faculteitsgebouw is zo vormgegeven dat ze als een architectonische eenheid wordt ervaren en een maximale relatie aangaat met de omliggende stedelijke ruimte. De gebouwopzet van de nieuwbouw wordt gekenmerkt door een heldere kamstructuur. De opzet met bouwdelen en hoven maakt het mogelijk dat eenieder aan de gevel werkzaam is, met daglicht en uitzicht als belangrijke kwaliteiten. Een centrale as fungeert als ruggengraat en verbindt de verschillende generieke bouwdelen met elkaar.

Met zijn gebouwhoge vide is de imposante centrale as een dynamisch en inspirerend hart. Zowel de wetenschappers uit de generieke vleugels als de studenten in de onderwijsruimten zijn betrokken op de as en vinden eenvoudig hun weg. Hier ontstaat de mogelijkheid tot ontmoeting en worden de verschillende deelgebieden van de faculteit verbonden tot één geheel. Over de volledige gebouwlengte en -hoogte bevindt zich aan de oostzijde van de hal een imposante 'etalage van kennis' waar werkcollegezalen, practicumruimten, de bibliotheek en zelfstudieruimten uitstraling geven aan het karakter van faculteit.

De centrale as is opgezet als een sequentie van atria. In fase 2A worden de atria verlevendigd door de hoofdtrap, de aanliggende collegezalen, studieverenigingen en Science Bar en zijn ze georiënteerd op de aangrenzende hoven. In fase 1 is de oriëntatie in de lengte van de as en is er meer sprake van rust.

De gevel van fase 2A aan het Campusplein is voorzien van een arcade. Door het front van de arcade een Voronoi-patroon te geven wordt deze sprekend. Het maakt de faculteit goed zichtbaar van veraf met een motief dat wordt gebruikt van computerwetenschap tot biologie en zo aansluit bij de instituten van de faculteit.

Adres: Einsteinweg, Leiden Opdrachtgever: Universiteit Leiden Start opdracht: 2009 Oplevering fase 1: 2016 Bruto vloeroppervlakte:fase 1: 46.300 m²,fase 2A: 30.500 m² totaal ca. 100.000 m²

Fase 1: Architect: INBO/JHK Samenwerkende Architecten Interieur architect: Ex Interiors Stedenbouwkundig ontwerp: Studio Hartzema Projectmanagement: Vastgoed bedrijf Universiteit - Leiden Hoofdaannemer bouwkundig: Heijmans Hoofdaannemer installaties: Cofely Constructeur: ABT Adviseur installaties: Arcadis Nederland - Rotterdam Adviseur bouwfysica: Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs

Fase 2A: Architect: INBO/JHK Samenwerkende Architecten Interieur architect: Ex Interiors Stedenbouwkundig ontwerp: Studio Hartzema Ontwerp Campusplein: West 8 Projectmanagement: Vastgoed bedrijf Universiteit - Leiden Hoofdaannemer bouwkundig en installaties: Heijmans Constructeur: Pieters Bouwtechniek Adviseur installaties en bouwfysica: ABT