Gebouw EMC

In dit gebouw, EMC Competence Centre, wordt Electro Magnetic Compatibility (EMC) gehuisvest. De gebruiker verricht metingen aan elektromagnetische straling van apparatuur. Deze metingen vinden plaats in de zogenaamde anechoic rooms (kooien van Faraday). Het gebouw bestaat voor ongeveer 80% uit deze test- en meetruimten, de rest van de ruimte is ingericht ten behoeve van kantoren.

Het ontwerp gebaseerd op een locatie- en massastudie zoals deze is gepresenteerd door de samenwerkende architecten in maart 2000 en een programma van eisen, aangevuld met informatie van de opdrachtgever. De massastudie gaat uit van twee bouwlagen. Na studie blijkt dat het bouwdeel waar de testruimten in zijn ondergebracht, kon worden opgetrokken naar drie bouwlagen. De situering van de diverse testruimten is in nauw overleg met de gebruiker bepaald en laat zich uit de plattegrond lezen. De opzet, met het verhoogde kantoorgedeelte en de entree aan de Dommelzijde is gehandhaafd. Teneinde binnen het testgedeelte een hoge mate van communicatie tussen de verdiepingen te garanderen is hier een vide toegepast. De ruimte t.b.v. de gebruikers van de diverse testruimten, in het hart van het gebouw, is op deze wijze van natuurlijk daglicht voorzien.

De opzet van dit plan - met goede communicatie in het hart van het testgedeelte - leidt tot een aan de buitenzijde gesloten gebouw (de achterzijden van de diverse 'kooien'). Om dit dichte karakter te vermijden, is ervoor gekozen om het gebouw van een glazen huid te voorzien. De beslotenheid wordt hierdoor versluierd; het gebouw krijgt diepte. Een belangrijke ondersteuning voor deze keuze is het feit dat glas behalve onderhoudsarm ook een duurzaam materiaal is.

Adres: Prof. Holstlaan 4, High Tech Campus Eindhoven Opdrachtgever: Philips Electronics Nederland Gebruiker: EMC Competence Center Start opdracht: 2002 Oplevering: 2004 Bruto vloeroppervlakte: 3.400 m²

Landschapsarchitect: Juurlink & Geluk Projectmanagement: Brink Management & Advies bv Hoofdaannemer: Bouwcombinatie HBG - van Straten Constructeur: Adviesbureau Tielemans Adviseur installaties: Deerns Raadgevende Ingenieurs Adviseur bouwfysica: DGMR