Langerak

Het totaalplan 'Langerak' kenmerkt zich door de op de polderstructuur gebaseerde, noordzuid gerichte 'polderstroken', waartussen de langgerekte te bebouwen velden zijn gesitueerd.

Ons plan omvat 5 van deze velden.
- Voor 2 oostelijke velden zijn wij uitgegaan van één type woning (type A) aan oost-west gerichte woonhoven. Op twee posities vallen deze hoven samen met de ontsluitingsweg. De woningen worden hier rechtstreeks vanaf de weg ontsloten met parkeren op eigen terrein. Op drie posities kan de hof autovrij worden gehouden; het parkeren geschiedt onder speciaal voor dit doel ontworpen woningen, dan wel recht tegenover de hof. Voor deze drie door bruggen ontsloten woonhoven, die aan de groene polderstrook grenzen, is gedacht aan volledige bestrating onder een groen dak.
- Voor de noord-westrand zijn patiowoningen met garage ontwikkeld (type B). Zij vormen perifeer, aan de grens van het plangebied, een markante gekartelde wand. De woonruimten van deze woningen genieten via de privé patio uitzicht over het polderland.
- Voor de zuid-westrand is een rijenwoning ontworpen met de hoge gevel gericht naar het aangrenzende polderland (type C).
- Voor het noordveld zijn 2 woningtypen ontwikkeld. Op de in het totaalplan geïndiceerde markante hoek-positie is een zeslaags flatgebouw ontworpen (type E), dat direct uit het water oprijst.
- In lijn met het flat-gebouw is een smalle 3-laagse woning ontworpen (type D) die als woonwand eveneens uit het water oprijst.

Voor het gehele plan wordt uitgegaan van noordzuid gerichte lessenaardaken. Bij nadering uit het westen is geen van deze daken zichtbaar, bij nadering uit het oosten ziet men een zee van daken, het karakter van dit plan.

Adres: Langerak - Leidsche Rijn, Utrecht Opdrachtgever: Bouwfonds / Fortis Start opdracht: 1996 Oplevering: 1999

Stedenbouwkundig ontwerp: Kees Christiaanse i.o.v. Projectbureau Leidsche Rijn Hoofdaannemer: Bouwcombinatie RIZ Bouw Constructeur: CAE Nederland Adviseur bouwfysica: Ecofys