Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Het cursus- en vergadercentrum Domstad van de Hogeschool Utrecht is in 2022 ingrijpend gerenoveerd. Cursus- en vergadercentrum Utrecht is een dependance van de Hogeschool Utrecht. Domstad is hét centrum voor de werkende professional met nascholing. Daarnaast biedt Domstad trainings- en cursusruimten aan voor commerciële partijen. JHK Architecten is verantwoordelijk geweest voor de architectonische en bouwkundige uitwerking en voor de coördinatie van de integratie van werktuigbouwkundige- en elektro-technische installaties. Dit in samenwerking met Halmos (installatietechniek), moBius consult (bouwfysica) , Adviesburo Buizer (constructief) en Hospitality Group (keuken, uitgifte en inrichting).

Voor de entreezone is een upgrade uitgevoerd met een uitnodigend, groen en warm interieur. Daarnaast is de gymzaal getransformeerd tot een restaurant met een losmaakbare houten entresolvloer. Ten slotte zijn de werktuigbouwkundige installaties en elektrotechnische installaties vernieuwd naar de huidige gangbare eisen

Circulariteit is leidend geweest voor ontwerpkeuzes. Er is in het project zoveel mogelijk behouden: bestaande constructies zijn indien noodzakelijk versterkt, installaties waar mogelijk gereviseerd en bestaande sparingen, plafonds en vloeren waar mogelijk behouden of hergebruikt.

Oogstkaart
In het project hebben we met de opdrachtgever in een vroeg stadium in kaart gebracht (oogstkaart) welke materialen, producten en elementen in het project hergebruikt konden worden. Naast installatie- en bouwkundige elementen zoals sprinklerinstallatie en plafonds (ca. 40% hergebruik) zijn ook een aantal gymzaal elementen hergebruikt. Zo zijn turnringen, kleedbankjes en klimrekken teruggekomen in het interieur van het restaurant.

Building Circularity Index
In het definitief ontwerp hebben wij van twee modellen de impact van de transformatie van de gymzaal met behulp van de Building Circularity Index (BCI) berekend. Met deze methode worden losmaakbaarheid en materiaalkeuzes meetbaar. Hiermee zijn gevalideerde ontwerpkeuzes gemaakt. Voor de gymzaal heeft dit geresulteerd in een ontwerp van een losmaakbaar bouwpakket die grotendeels uit houten elementen bestaat.

Materialenpaspoort en materialenstroomanalyse
Er is een materialenpaspoort opgesteld om de BCI te kunnen bereken, waarbij ook de locatie van de producten en elementen zijn omschreven. Ook is er een materialenstroomanalyse gemaakt om in beeld te brengen wat de kansen zijn voor hergebruik van de toegepaste materialen en elementen.

Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht Gebruiker: Cursus- en vergadercentrum Domstad Start opdracht: februari 2021 Oplevering: oktober 2022

Architect: JHK Architecten Hoofdaannemer bouwkundig: J.P. van Eesteren Aannemer installaties: ITN installatietechniek Constructeur: Adviesburo Buizer BV Adviseur installaties: Halmos adviseurs Adviseur bouwfysica: moBius consult BV Interieur: Hospitality Group