Herstructurering Zernikeplein 7

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen werkt JHK Architecten aan de transformatie van het onderwijsgebouw Zernikeplein 7. Het ontwerp voor de nieuwe situatie omvat ca 31.000 m². Bijna de helft van de bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwbouw. Daarnaast wordt een groot deel van de huidige bouwdelen getransformeerd tot onderdeel van het nieuwe ontwerp.

Zernikeplein 7 is op de Zernike Campus in Groningen het eerste grote project dat binnen de kaders van het strategisch huisvestingsplan 2013 van de Hanzehogeschool wordt gerealiseerd. In dit plan komt een helder primair doel naar voren: het verbinden van studenten, onderzoekers, docenten en bedrijfsleven in een omgeving waar ontmoeting en kennisdeling centraal staan. Deze visie heeft voor JHK gediend als beginpunt voor de ruimtelijke vertaling van Zernikeplein 7, waar de huidige compositie onvoldoende gestalte kan geven aan de gestelde doelen. In het nieuwe ontwerp wordt een heldere en ruimtelijke structuur gecreëerd, die een inspirerende wereld van ontmoeten, werken, studeren, vergaderen en interactie stimuleert.

De huidige situatie van Zernikeplein 7 vormt de basis voor het nieuwe plan. Gebouwdelen die nog goed functioneren blijven behouden en worden door enkele slimme, heldere ingrepen met elkaar verbonden tot een gebalanceerde compositie. De nieuwe bouwdelen omarmen hierbij de bestaande, met een tweevoudig resultaat: er ontstaan prettige binnentuinen en het gebouw krijgt een uniforme, gewichtige uitstraling door zichtbaarheid van de nieuwe gevels.

Ook de interne organisatie ondergaat een transformatie. De grootste spil voor ontmoeting in het huidige gebouw is het atrium. Deze lichte en levendige plek blijft de drager van het ontwerp, maar wordt aangevuld met een brede as die haaks op het atrium staat: ‘de boulevard’. Door deze ingreep ontstaat er een ruimte die letterlijk van noord- tot de zuidgevel, en van de west- tot de oostgevel reikt. In plaats van een veelvoud aan onopvallende ingangen wordt het gebouw nu bereikt via drie duidelijke hoofdentrees. Het atrium en de boulevard geven ruimte aan de Foodplaza en bieden een diversiteit aan zit- en studieplekken.

Het plan voor Zernikeplein 7 biedt huisvesting aan 5 verschillende Schools: Marketing Management, Financieel Economisch Management, Rechtenstudies, International Business en Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Daarnaast huisvest het plan kantoorruimte voor diensten en staven, en een breed scala aan campusbrede voorzieningen. Deze functies krijgen ieder hun eigen, herkenbare plek in het gebouw met ruimte voor expressie. Campusbrede functies bevinden zich op de begane grond, in en rondom de hoofdassen – zoals de kenniscentra, foyers, informatiecentra en expositieplekken. Deze vormen samen een uitnodigend, levendig hart van zowel het gebouw als van de campus. Algemene studieplekken en lokalen zijn gehuisvest op de eerste verdieping en zijn zichtbaar door vides aan de ruimtelijke boulevard. Hetzelfde principe geldt ook op de tweede verdieping, waar Schools de mogelijkheid krijgen hun eigen identiteit naar voren te brengen. De diensten en staven gaan gezamenlijk in de toren werken en vormen daarmee een sterkere eenheid, evenals een herkenningspunt op de campus.

De verscheidenheid aan programmaonderdelen biedt de potentie om het doel van verbinden te laten slagen. Het ontwerp speelt hierop in met haar ruimtelijke en compacte gebouwopzet, die ervoor zorgt dat studenten van verschillende Schools, medewerkers van verschillende organisatieonderdelen en professionals uit het bedrijfsleven elkaar tegenkomen en ruimte vinden voor synergie.

Adres: Zernikeplein 7, Groningen Start ontwerp: 2015 Bruto vloeroppervlakte: ca. 35.300 m²

Architect: JHK Architecten Adviseur bouwfysica: DGMR raadgevende ingenieurs Adviseur kosten: IGG Bointon de Groot Constructeur: Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V. Adviseur installaties: Deerns raadgevende ingenieurs bv