Transformatie Timmerfabriek Schiedam

Het offshore ingenieursbureau GustoMSC is verhuisd naar de Timmerfabriek; een karakteristiek industrieel pand uit 1948 op het voormalige terrein van de scheepswerf Wilton Fijenoord in Schiedam. JHK architecten heeft, in nauwe samenwerking met GustoMSC en ABT, een ontwerp gemaakt voor de transformatie en herinrichting van dit wederopbouwpand van ca. 9.500 m2, dat zowel aansluit op de behoeften van de nieuwe gebruiker als op de eisen die het bestaande gebouw aan deze transformatie stelt.

Bestaand gebouw
De Timmerfabriek vormt een uniek pand: deze voormalige scheepstimmerwerkplaats van drie verdiepingen kenmerkt zich door grote open vloeren rond een centraal atrium, een verdiepingshoogte van minimaal vijf meter en grote glasoppervlakken in de gevel die zorgen voor licht en ruimte. De expressieve constructie van het gebouw, met een footprint van 50 bij 50 meter, is volledig in beton uitgevoerd. De vier betonnen schaaldaken vormen bovendien zowel van binnen als van buiten een bijzonder accent en geven het gebouw een aansprekende en markante uitstraling. Authentieke details als de industriële onderhoudsbruggen, de vakkundig uitgevoerde betonnen trappen en de uit glazen bouwstenen opgebouwde daklichten in het atrium onderstrepen bovendien nog eens de sobere doch sierlijke wederopbouwarchitectuur en industriële historie van het pand.

Ontwerp
Bij de transformatie van dit industriële pand van werkplaats naar hoogwaardige kantooromgeving stond behoud en herstel van het oorspronkelijke open karakter centraal, zonder daarbij het comfort op de werkplek uit het oog te verliezen. Het centrale atrium, dat alle verdiepingen met elkaar verbindt is hierbij weer opengemaakt en vormt daarmee zowel het organisatorische als visuele hart van het gebouw.

Om de enorme begane grond verdieping, met een verdiepingshoogte van zeven meter en manshoge borstweringen functioneel te maken is er een extra verdiepingsvloer in deze ruimte aangebracht. De huidige begane grondvloer kan daardoor worden gebruikt als overdekte parkeergarage voor ruim 50 auto’s, terwijl er op de nieuwe eerste verdieping meer dan genoeg vrije hoogte overblijft om de centrale faciliteiten van het kantoor te huisvesten. Deze nieuwe verdiepingsvloer wordt vanaf de entree bereikt via een grote luie trap die leidt naar het centrale atrium. In dit spectaculaire atrium is het bedrijfsrestaurant gevestigd en rondom zijn aan de gevel vergaderfaciliteiten en werkplekken gerealiseerd. Twee nieuwe open trappen in het atrium starten op dit niveau en verbinden de centrale voorzieningen met de overige twee verdiepingen, waar zich het merendeel van de werkplekken bevindt. Deze trappen vormen een snelle verbinding tussen de werkverdiepingen onderling en activeren het atrium tegelijkertijd. De werkverdiepingen worden van het atrium gescheiden door een glazen pui die brandoverslag en geluidsoverlast voorkomt. Om de industriële schaal van het pand zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen zijn deze vloeren verder zo veel mogelijk open gelaten. Faciliteiten als pantry’s, reproruimtes, overleg- en concentratieplekken zijn in vrijstaande volumes in de ruimte geplaatst om geluidsoverlast op de open werkvloer tot een minimum te beperken. De werkplekken zelf , die zich hoofdzakelijk in de zone aan de gevel bevinden, worden onderling van elkaar gescheiden door halfhoge verplaatsbare akoestische wanden. Deze wanden zorgen voor akoestisch comfort en visuele rust op de werkplek, dragen bij aan de flexibiliteit doordat deze eenvoudig verplaatsbaar zijn, maar delen de ruimte niet volledig op waardoor het open karakter van het pand gehandhaafd blijft.

Het sobere en doelmatige karakter van het bestaande gebouw vertaalt zich eveneens in het kleur- en materiaalgebruik in het interieur: een palet van wit- en grijstinten vormt samen met het vele beton en glas een neutrale basis voor het interieur van de Timmerfabriek. In de nieuw toegevoegde interieurelementen is aan de vroegere functie van het gebouw als timmerwerkplaats gerefereerd door een aantal elementen, zoals de vrijstaande facilitaire boxen en halfhoge scheidingswanden op de werkverdiepingen, met hout af te werken. Deze houten afwerking vormt direct een warm accent in het verder koel ogende interieur. De terugkerende kleuraccenten in meubels, vloer- en wandafwerkingen bestaan uit staalblauwe tinten die passen bij het maritiem-industriële karakter van GustoMSC.
Het bedrijfsrestaurant in het centrale atrium van het gebouw is gematerialiseerd als een groene binnentuin waarin het fijn lunchen is, maar waar men ook prettig op uitkijkt vanaf de omliggende werkplekken. Ton-sur-ton groentinten in vloerafwerking en meubilair dragen samen met een levende boom bij aan dit idee.

Techniek
Naast het behouden van het open karakter van het pand is er gestreefd naar een zo ‘clean’ mogelijk beeld om de beeldbepalende constructie van het pand zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Om dit te bewerkstelligen zijn de installaties zoveel mogelijk in nieuwe verhoogde vloeren weggewerkt. Deze verhoogde vloeren zijn zo aangebracht dat ze meteen ook zicht naar buiten mogelijk maken, aangezien de oorspronkelijke borstweringen 1,5 meter hoog zijn. Inblaas- en afzuigroosters en aansluitpunten voor data en elektra zijn in de vloer opgenomen en kunnen naar wens verplaatst worden dankzij het modulaire vloersysteem, hetgeen zorgt voor een flexibel installatieconcept dat op de gewenste indeling aangepast kan worden. Verlichting is geïntegreerd in de akoestische plafonds die vrij hangen van de bestaande constructie. Op deze manier wordt het accumulerend vermogen van het beton maximaal benut en blijft de bestaande betonconstructie in het zicht.
De gevels van het pand waren reedsvoorzien van nieuwe kozijnen met isolatieglas. De borstweringen en dak bleken echter ongeïsoleerd en zijn nageïsoleerd met behulp van voorzetwanden en dakisolatie óp het dak, om zo het zicht op de cassetteplafonds te kunnen behouden. Bij de verwarming van het pand wordt er verder gebruik gemaakt van de restwarmte die vrijkomt in het productieproces van de naastgelegen staalharderij.

De integrale benadering en nauwe samenwerking tussen de diverse partijen van ontwerp tot oplevering hebben geleid tot een prachtig resultaat: een duurzaam, licht en comfortabel kantoor voor GustoMSC in een uniek maritiem-historisch pand.

Adres: Karel Doormanweg 35, Schiedam Opdrachtgever: GustoMSC Ontwerp: 2014 Oplevering: 2015 Bruto vloeroppervlakte: ca. 9.500m²

Hoofdaannemer: v.d. Tempel Bouw & Ontwikkeling Projectcoördinatie/technisch advies: ABT Adviseur kosten: ABT