Schiphol Smartgate Cargo

In samenwerking met advies- en ingenieursbureau Movares heeft JHK Architecten in 2012 de aanbesteding gewonnen voor de integrale ontwerpopdracht t.b.v. het project Smartgate Schiphol. Het project is een initiatief om gehoor te geven aan het beheersen van risico's op het gebied van de beveiliging op Schiphol en de verbetering van de samenwerking, met als doel de goederenstromen op de luchthaven te optimaliseren door concentratie van de vrachtactiviteiten. Door een integraal controleproces te ontwerpen kunnen goederen die via Schiphol de buitengrens van de EU overschrijden snel en goed worden gecontroleerd.

Met de nieuwbouw voor de Douane wordt in opdracht van de RGD een veelheid aan verschillende, zeer specifieke functies, en verschillende logistieke stromen samengebracht binnen één gebouwcontour op een bestaand terrein met bestaande ULD-scanner en overkapping. Het JIC-gebouw (Joint InspectionCenter) biedt ruimte aan een controleproces dat zowel buiten als binnen het gebouw uit moet blinken in efficiëntie en effectiviteit. Functionaliteit en veiligheid zijn hierbij leidend. Met ons ontwerp voor Schiphol Smartgate brengen we alle processen samen binnen een compact en helder gezoneerd bouwvolume. Binnen het gebouw bevinden zich onder andere een expeditievloer, een scanhal, opslag- en onderzoeksruimten, stalling voor voertuigen, kantoren en een opleidingscentrum. Het nieuwe gebouw, met bijbehorend terrein, ligt op de grens tussen Airside en Landside en zal vanuit beide zijden gebruikt worden. De functionele hoofdopzet is leidend in de expressie van het gebouw en is duidelijk afleesbaar. Met zijn industriële en functionele karakter voegt het gebouw zich in zijn omgeving. Het complex krijgt een hoogwaardige technische uitstraling, passend bij de te huisvesten functie. De gehele gevel wordt opgebouwd uit standaard materialen die door een scherpzinnige detaillering en maatvoering tot een verfijnd totaal worden verbonden. Doordat de zijgevel aan de Oude Meerweg volledig gesloten wordt uitgevoerd, wordt het krachtige silhouet van het JIC-gebouw duidelijk herkenbaar vanaf de openbare weg. Beide langsgevels worden uitgevoerd in een zwarte, industriële staalplaat met een verticale profilering. De maatvoering van de plaat is zodanig afgestemd op de maatsystematiek van het totaal dat een continue gevel met doorlopend patroon ontstaat.

Adres: Folkstoneweg, Haarlemmermeer Opdrachtgever: Movares Gebruiker: Douane Opdrachtgever total engineering: Rijksvastgoedbedrijf Start opdracht: 2012 Oplevering: 2016 Bruto vloeroppervlakte: ca 6.300 m²

Hoofdaannemer: Hegeman+ Total engineering: Movares Adviseur bouwfysica: moBius consult