Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen - fase 1

De nieuwbouw voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) van de Universiteit Leiden vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Universiteit Leiden en de faculteit in het bijzonder. Voortbordurend op de huisvestingsvisie van de Faculteit hebben JHK Architecten en Inbo Rotterdam een plan ontwikkeld waarbij de huidige verzameling introverte instituten wordt verweven tot één moderne, communicatieve en open faculteit, waar de uitwisseling van kennis tussen de verschillende onderzoeksrichtingen, maar ook tussen onderwijs en onderzoek optimaal gefaciliteerd wordt.

Fase 1 betreft een nieuwbouw op het Biosciencepark van 45.000 m² en zal in augustus 2015 worden opgeleverd. De totale nieuwbouw wordt in drie fases uitgevoerd en bedraagt in totaal 99.000 m².

Het faculteitsgebouw is zo vormgegeven dat ze als een architectonische eenheid wordt ervaren en een maximale relatie aangaat met de omringende stedelijke ruimte. De bestaande markante , schotel, met collegezalen wordt aan de nieuwbouw gekoppeld maar er niet mee verweven. De gebouwopzet van de nieuwbouw wordt gekenmerkt door een heldere kamstructuur. De opzet met bouwdelen en hoven maakt het mogelijk dat iedereen aan de gevel werkzaam is, met daglicht en uitzicht als belangrijke kwaliteiten. Een centrale as fungeert als ruggengraat en verbindt verschillende generieke bouwdelen met elkaar.

Met zijn gebouwhoge vide is de imposante centrale as een dynamisch en inspirerend hart. Zowel de wetenschappers uit de generieke vleugels als de studenten in de onderwijsruimten zijn betrokken op de as. Hier ontstaat de mogelijkheid tot ontmoeting en worden de verschillende deelgebieden van de faculteit verbonden tot één geheel. Over de volledige gebouwlengte en -hoogte bevindt zich aan de oostzijde van de hal een imposante 'etalage van kennis' waar werkcollegezalen, practicumruimten en vergaderzalen uitstraling geven aan het karakter van FWN.

Adres: Einsteinweg, Leiden Opdrachtgever: Universiteit Leiden Start opdracht: 2009 Oplevering: 2016 Bruto vloeroppervlakte: eerste fase 46.000 m², totaal ca. 100.000 m²

Architect: INBO/JHK Samenwerkende Architecten Interieur architect: Ex Interiors Stedenbouwkundig ontwerp: Studio Hartzema Projectmanagement: Vastgoed bedrijf Universiteit - Leiden Hoofdaannemer bouwkundig: Heijmans Hoofdaannemer installaties: Cofely Constructeur: ABT Adviseur installaties: Arcadis Nederland - Rotterdam Adviseur bouwfysica: Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs