Unielocatie Zuiderpark

Het Motorstraatgebied vormt samen met het Zuidplein en het gebied rond Ahoy het Hart van Zuid in Rotterdam. In de toekomst zal hier een hoogwaardig multifunctioneel stedelijk gebied ontstaan. De Unielocatie Zuiderpark is één van de eerste ontwikkelingen in dit kader. Het gebouw huisvest twee scholen, een vmbo-school (het Zuiderparkcollege, LMC Voortgezet Onderwijs), en een mbo-school (Zadkine). Vanzelfsprekend worden de twee scholen gekenmerkt door zeer diverse en soms tegenstrijdige idealen.

De kracht van het ontwerp zit echter in de gezamenlijkheid van de twee scholen en het benadrukken van de gemeenschappelijke functies. Er wordt veel aandacht besteed aan de doorlopende leerlijn, waarmee voortijdige schooluitval wordt tegengegaan en leerlingen langer kunnen worden 'vastgehouden'. Het complex bestaat uit twee delen die met elkaar verbonden worden door de 'boulevard', de etalage van de school naar de stad. Hierin zijn verschillende leerwerkbedrijven en een auditorium met docentenkamer gehuisvest, functies die ook door de buurt gebruikt kunnen worden.

Vanuit de twee entreehallen in de beide uiteinden van de 'boulevard' voert een trap met een ruim gebaar naar de eerste verdieping. Hier hebben beide scholen elk een eigen hart in de vorm van een aula, met elkaar verbonden via de 'praktijkstraat'. Deze verbinding geeft ruim zicht op de aangelegen praktijklokalen en vormt daarmee een dynamische schakel tussen beide scholen. Op de tweede en derde verdieping bevinden zich in hoofdzaak leslokalen en 'lichte' praktijkruimen. Prettig omsloten door het gebouw bevinden de schoolpleinen zich op het dak van beide aula's. Met zijn volume en materialisatie vormt het nieuwe scholencomplex een structurerend element in zijn stedelijke omgeving dat aansluiting zoekt bij de bijzondere naastgelegen gebouwen uit de wederopbouwperiode, zoals het Verzamelgebouw Zuid en het Ikazia ziekenhuis. De detaillering van de elementengevel en de gehele buitenschil is echter scherp en eigentijds en plaatst het gebouw daarmee in zijn eigen context.

Adres: Montessoriweg, Rotterdam Opdrachtgever: Estrade Projecten Gebruiker: ROC Zadkine en LMC voortgezet onderwijs Start opdracht: 2008 Oplevering: 2012 Bruto vloeroppervlakte: ca 22.000 m²

Projectmanagement: ICSadviseurs Hoofdaannemer: Heddes Bouw & Ontwikkeling Constructeur: C.A.E. Nederland Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs Adviseur bouwfysica: DGMR Raadgevende Ingenieurs