HAL Allergy

HAL Allergy is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de productie van allergeenextracten, zowel voor behandelings- als diagnostische toepassingen. Er werken ca. 110 medewerkers aan ontwikkeling, productie, kwaliteitscontrole en -beheer, klinische zaken en registratie. De vorige huisvesting van HAL Allergy bevond zich op een binnenstedelijke locatie in Haarlem. Deze locatie zal in de toekomst herontwikkeld worden. De verschillende bedrijfsonderdelen waren gevestigd in afzonderlijke gebouwen, die in de loop der tijd zijn aangekocht. Deze gebouwen zijn verouderd en vormen met elkaar een versnipperd beeld, waarin de logistieke processen niet zijn af te lezen en waarin het steeds moeilijker wordt om aan de strenger wordende eisen en regelgeving (GMP) te voldoen.

De nieuwbouw is gesitueerd in Leiden. Hier bevindt zich het Bio Science Park, met de Rijksuniversiteit Leiden en vele andere biomedische en aanverwante bedrijven. De locatie van HAL Allergy is gelegen nabij het Silviuslaboratorium aan de noordzijde van het Bio Science Park. Het gebouw van HAL Allergy is opgedeeld in twee bouwvolumes: een 2-laags productiegebouw een 5-laags kantoor- en laboratoriumgebouw. Tussen beide gebouwen bevindt zich een rustig binnengebied, waaraan beide entrees zijn gelegen. De gebouwen zijn vormgegeven als zelfstandige volumes. Ondanks dat is er toch gestreefd naar een eenheid in uitstraling en materiaal, zodat HAL Allergy een herkenbaar gezicht krijgt op het Bio Science Park.

De kernactiviteiten van HAL Allergy, de productieruimten, bevinden zich in het lage productiegebouw. Ook een steriliteitslab, enkele kantoren, een magazijn en expeditie zijn hier gesitueerd. Het gebouw heeft een heldere plattegrond. Hierdoor kan men zich goed oriënteren in het gebouw en zullen de logistieke processen er gemakkelijk hun weg vinden. Het volume bevat twee hoofdonderdelen: een productiehal met een grote cleanroom + techniekzolder en een smallere zone waarin zich gestapeld het magazijn bevindt. Beide onderdelen worden door eenzelfde gevel bij elkaar gehouden. Tussen het magazijn en de productieruimten bevindt zich een lichtstraat, welke een cruciale rol speelt. Hij vormt de overgang tussen de twee functieblokken en markeert daarmee de scheiding tussen "vuil" en "schoon" gebied in het gebouw. Ook biedt de straat oriëntatie en licht naast de "hokkerige" cleanroom. De cleanroom is een doos in een doos. Hij staat los in de hal, om zo een servicezone vrij te houden en een luchtbuffer te creëren. Door de gevel aan de west, noord en oostzijde een rondlopend venster te geven, krijgt ook deze ruimte een "gezicht" naar buiten. Alle toegangen tot het gebouw zijn gelegen aan de voorzijde. De hoofdentree bevindt zich in de zuidgevel en bestaat uit een dubbelhoge hal. Vandaar kan men via de kleedsluizen naar de productieruimten, de lunchruimte of naar het magazijn. De expeditie ingang bevindt zich aan de oostzijde van het gebouw. Hier zal een expeditiestraat worden gesitueerd in het terrein. Aan deze zijde bevinden zich tevens de meeste parkeerplaatsen. Het gebouw is met zijn positie van de entreehal en de grote gevelopeningen duidelijk naar de straat en het eigen voorterrein georiënteerd. Deze openingen laten iets zien van de kernactiviteiten van HAL Allergy die plaatsvinden in de cleanrooms. Ook de techniekzolder wordt zichtbaar gemaakt.

Adres: Bio Sience Park, Leiden Opdrachtgever: Haarlems Allergieen Laboratorium BV Start opdracht: 2003 Oplevering: 2008 Bruto vloeroppervlakte: ca 5.500 m²

Stedenbouwkundig ontwerp: Studio Hartzema Projectmanagement: JHK Architecten Hoofdaannemer: Dura Vermeer Bouw Leidschendam Constructeur: Aronsohn - Rotterdam Adviseur installaties: Boersema Installatie Adviseur Adviseur bouwfysica: Lichtveld Buis + Partners BV