deBrug / deKade

Het ontwerp voor de huisvesting voor Unilever is gebaseerd op een gewonnen meervoudige opdracht voor de herinrichting van het Oranjeboomterrein en een nieuw kantoor voor Unilever Nederland aan de Nassaukade te Rotterdam.

Het team Dura Vermeer met JHK Architecten en West 8 Urban Design & Landscape architecture kwam met een gewaagd idee. In plaats van op de beoogde Oranjeboomlocatie werd het hoofdkantoor bovenop de bestaande fabriek geprojecteerd. Zo kon een eigenzinnig ‘bruggebouw’ op een zeer markante plek, zich voegen in een familie van reeds aanwezige bruggen en havenarchitectuur.

Het nieuwe kantoorgebouw bestaat uit vier vloerniveaus van ca 32x133 meter. In dit brugkantoor zijn grotere en kleinere vides opgenomen om enerzijds het daglicht diep in het gebouw te brengen maar anderzijds ook het visuele contact tussen kade met entreehal op het maaiveld en de ruimtes in de brug te waarborgen. De diepte van de vloeren maakt het mogelijk drie zones van 10.800mm te realiseren; twee zones aan weerszijden langs de langsgevels en een middenzone.

De bestaande 24-uurs productie van de fabriek op de begane grond bleef tijdens de bouw gewaarborgd. Dit was mogelijk omdat het gebouw en de installaties volledig industrieel werden vervaardigd. De onderdelen zijn over de Maas aangevoerd en daarna op hoogte met elkaar verbonden. De gevelelementen zijn van binnenuit gemonteerd. Het project is hiermee een uniek voorbeeld van ruimte-intensivering op bebouwde locaties.

Op de plaats van het voormalige Blue Band Huis is een stallingsgarage ontworpen voor ca. 470 auto’s. Hieromheengevouwen ca. 3.400 m² bvo kantoren op de verdiepingen. De gevels van deze éénzijdig belichte kantoren bestaan uittraditioneel metselwerk en hebben hoge ramen om het daglicht zover mogelijk in de ruimte te kunnen sturen. Op het maaiveld, onder de dekken van de stallingsgarage, bevinden zich specifieke gebruikersfuncties, waaronder winkelruimte, een opslagruimte met annexen, toiletruimtes en een receptie. Tussen de stallingsgarage en het monumentale gebouw aan de Nassaukade vormt een met een glazen dak overdekte passage de scheiding.

Aan de Nassaukade bevindt zich als startpunt van deze passage de entree in een grote en hoge entreehal waar zich de receptie met de trap- en liftpartij naar de stallingsgarage bevinden. Deze passage verzorgt de verbinding van de Nassaukade naar de centrale liftschacht, welke vervolgens het kantoor boven de fabriek ontsluit.

Op het huidige Klokkenplein staat de centrale schacht bekleed met een metalen gevelbeplating. Deze verzorgt de grote middenondersteuning van het brugkantoor. In deze centrale schacht zijn verder de volgende functies opgenomen: liftenpartij, (vlucht)trappenhuis en benodigde technische ruimten met leidingschachten t.b.v. het functioneren van het gebouw. De toegangsroute voor vrachtauto’s naar het achterliggende fabrieksterrein bevindt zich aan het Nassauplein. Vrachtauto’s verdwijnen achter een doorgetrokken gevel aan de Nassaustraat naar het achterliggende fabrieksterrein.

Adres: Nassaukade, Rotterdam Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Rotterdam Gebruiker: Unilever Start opdracht: 2001 Oplevering: 2008 Bruto vloeroppervlakte: ca 34.200m²

Interieur architect: New Creations Stedenbouwkundig ontwerp: West 8 Urban Design & Landscape Architecture Hoofdaannemer : Dura Vermeer Bouw Rotterdam Constructeur: Aronsohn raadgevende ingenieurs Adviseur installaties: deBrug: Deerns uitwerking Unica, deKade: Unica Adviseur bouwfysica: DGMR Raadgevende Ingenieurs