Gebouw Oost - Quintaxterrein

In 2000 is de Belastingdienst ingetrokken in het voormalige Apple Computer distributiecentrum. De transformatie van het distributiecentrum heeft in 3 fasen plaats gevonden. De eerste fase bestond uit een grondige verbouwing en uitbreiding van de assemblagehal tot automatiseringscentrum en de toevoeging van een bijbehorend energiegebouw. De tweede fase was de ontwikkeling van een nieuw kantoorvolume, gebouw Oost, alsmede een plintgebouw op het terrein. Als laatste is gebouw Noord gerenoveerd waarin een centrale hoofdentree en een nieuw bedrijfsrestaurant is gerealiseerd. De fasering heeft in het ontwerp een belangrijke rol gespeeld en is in nauw overleg tussen JHK Architecten, opdrachtgever (RGD) en de gebruiker (de belastingdienst) tot stand gekomen.

Het gebouw Oost bestaat uit twee zeslaagse kantoorvolumes geprojecteerd op een plintgebouw. Het gebouw is haaks op de Arnhemseweg gepositioneerd en opent zich naar deze weg als een U-vorm, die is ontstaan door een gesloten doos als het ware uit te hollen. Op plaatsen waar het volume is uitgesneden is de gevel, in contrast met de gesloten buitenschil, vrijwel geheel transparant. Elk volume bestaat uit twee compacte kernen met daartussen een transparante tussenruimte met vides die op een aantal plaatsen overgaan in loggia´s. Naast de kernen bevindt zich aan weerszijden een verkeerszone met werkplekken. Evenwijdig aan de Arnhemseweg lopen de transparante verbindingsverdiepingen. Achter de gesloten buitenschil bevinden zich de kantoorcellen, terwijl aan de uitholling van het volume, met name rond de patio, de kantoren als kantoortuin zijn georganiseerd. De gesloten buitenschil refereert aan de titaniumkleurige profielplaten van de bestaande bebouwing. Dit materiaal is ook ingezet als vaste zonwering met glazenwasbalkons. De reeds bestaande parkeervoorziening aan de westzijde van het Quintaxterrein is gehandhaafd en verder uitgebreid. Door plaatsing van het kantoor langs de Arnhemseweg, wordt dit parkeren aan het zicht onttrokken.

Adres: Laan van Westenenk 494, Apeldoorn Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Directie Projecten Gebruiker: Belastingdienst, BCA en BCICT Start opdracht: 2001 Oplevering: 2005 Bruto vloeroppervlakte: ca. 15.000 m²

Stedenbouwkundig ontwerp: Delta Vorm Groep Hoofdaannemer: Bouwbedrijf van der Linden Constructeur: Witteveen + Bos Adviseur installaties: Technical Management Adviseur bouwfysica: Lichtveld Buis & Partners